Həqiqi dərinin sağlamlığa bir çox töhfəsi vardır. Təbii bir məhsul olduğu üçün bədən üzərində heç bir neqativ təsiri yoxdur.