– Əgər müştərinin sifariş etdiyi məhsulla göndərilən məhsulun parametrləri (rəng, ölçü və s.) arasında fərqlər varsa, biz dəyişdirilmə xərclərini qarşılayırıq. Altimod.az-dan alış-veriş etdikdə yuxarıda sadalanan geri qaytarma və dəyişdirilmə şərtlərini qəbul etmiş olursunuz.

Saytımızdan əldə edilmiş mal istifadə olunmayıbsa və onun əmtəə görünüşü, istehlak xassələri, plombu, yarlığı, həmçinin mal və yaxud kassa qəbzi və ya sözügedən malın dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən digər sənəd saxlanıbsa, ayaqqabılar çox rahatlıqla mağazamızda dəyişilir ya da geri qaytarılır.